Współpraca ze Stowarzyszeniem Logistyków Polskich

  • Post Category:Komunikaty

Dyrektor Szkoły Pan Andrzej Chojnacki podpisał umowę o partnerstwie ze Stowarzyszeniem Logistyków Polskich. Jednym z głównych zadań programu partnerskiego jest podnoszenie jakości kształcenia przez udzielanie wsparcia w projektowaniu laboratoriów logistycznych. Partnerstwo umożliwi nam udział w wydarzeniach, konferencjach, prelekcjach i zajęciach dla nauczycieli i uczniów. Wspólnie będziemy rozwijać branżę logistyczną. Osobą kontaktową ze strony szkoły jest Pani Iwona Kulikowska