WYNIKI MATUR

  • Post Category:Komunikaty

Świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia o wynikach egzaminów maturalnych można odbierać w sekretariacie szkoły od 7 lipca 2023 r. godz. 11.00.

Do 14 lipca 2023 r. można składać pisemną deklarację na egzamin poprawkowy. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia, natomiast część ustna 21 sierpnia.