Rozpoczęcie roku szkolnego

  • Post Category:Komunikaty

Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września (poniedziałek) o godzinie 9.00 dla klas drugich, trzecich, czwartych i piątych

oraz o godz. 11.00 dla klas pierwszych w auli ZSTiL nr 2.

Spotkania z wychowawcami w salach  lekcyjnych przed apelem

Klasy: Godzina 8.00

VBTL sala 15

Klasy: Godzina 8.30

IIATl sala 10,  IIBTl  sala 37, IIIAs sala 24, VBTi sala 32   

Spotkania z wychowawcami w salach  lekcyjnych po apelu

Klasy: Godzina 9.00

IIAs sala 32 IVAs sala 33,  VBs sala 9,  IIATi sala 14, IIBTi sala 39, IIIATi sala 18, IIIBTisala 22, IVATi sala 20,

IIIATl sala 34,  IVATl sala 17

  IITR sala 53, IIITr sala 10, IVTr sala23,VBTr sala 29

IIB sala 12, IIIB sala6,

 IIZA sala 15 , IIIZA sala 3,

 IIM sala 28,  IIIM sala 7, IIZC sala 38, IIIZC sala 35.

Klasy: Godzina 11.00

IAs sala 12,

IATi sala 33,  

 IATl sala 26, IBTl sala 34,

IATr sala 23, IBTr sala 33,    

IB sala 6 ID sala 39,

 IZA sala 17,    IZC sala 10,

IM sala 7.