Strona Główna

W dniu 13 października 2021r. lekcje będą trwały po 30 minut, według poniższych dzwonków: Lekcja Godziny dzwonków 1. 8:00 – 8:30 2. 8:35 – 9:05 3. 9:10 – 9:40 4. 9:45 – 10:15 5. 10:20 – 10:50 6. 10:55 – 11:25 7. 11.30 – 12:00 8. 12:05 – 12:35 9. 12:40 – 13:10 O godzinie …
Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017r. poz.1603 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych …
W dniu 14 września od 5 godziny lekcyjnej lekcje będą skrócone do 30 minut. O godzinie 15:00 wszystkie klasy są zwolnione do domu. Lekcja Godziny dzwonków 5. 11:35 – 12:05 6. 12.10 – 12.40 7. 12.45 – 13.15 8. 13:20 – 13:50 9. 13:55 – 14:25 10. 14:30 – 15:00

Archwiwum ogłoszeń

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Wojskowa Akademia Techniczna

W ramach współpracy ZSTiL nr 2 z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie uczniowie mogli uczestniczyć …
Dnia 5 października 2021 r. nasza Szkoła wzięła udział w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych w …

STYPENDIUM STAROSTY GRODZISKIEGO

30 września 2021r.

30 września 2021r.

Partnerzy