Strona Główna

SZANOWNI ABSOLWENCI

W dniu 11.08.2020 r. od godziny 13.00 będą wydawane świadectwa dojrzałości ŚWIADECTWA ODBIERAMY TYLKO OSOBIŚCIE Z DOWODEM OSOBISTYM 1. Świadectwa wydawane będą przy wejściu głównym. Do miejsca wydawania świadectw należy podchodzić indywidualnie zgodnie z kolejnością kolejki.2.Odbierający zobowiązani są do: – zachowania bezpiecznej odległości społecznej, – dezynfekcji rąk, – założenia maseczki zakrywającej nos i usta, – …

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Drodzy Uczniowie, ponieważ zbliża się lato i słońce coraz dłużej i mocniej świeci warto przypomnieć …

List do maturzystów

Drodzy Abiturienci,Wszystko ma swój kres… Cztery lata nauki dobiegło dziś końca.Macie za sobą lata ciężkiej …

Partnerzy