Strona Główna

26 czerwca odbierzecie świadectwa zgodnie z ustalonym harmonogramem.W obecnej sytuacji nie ma możliwości uroczystego zakończenia roku szkolnego zgodnie z tradycją szkoły. Gratuluję wszystkim osiągnięć i zrealizowanych celów na miarę możliwości.Dziękuję nauczycielom, że z pasją kształtowali waszą wiedzę i charaktery, że przygotowywali Was do podejmowania wyzwań na miarę zmieniających się potrzeb cywilizacyjnych oraz za tworzenie warunków …

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Drodzy Uczniowie, ponieważ zbliża się lato i słońce coraz dłużej i mocniej świeci warto przypomnieć …

List do maturzystów

Drodzy Abiturienci,Wszystko ma swój kres… Cztery lata nauki dobiegło dziś końca.Macie za sobą lata ciężkiej …

Partnerzy