Strona Główna

Uczeń lub jego rodzice albo absolwent po dokonaniu wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej  z egzaminu maturalnego może zwrócić się do OKE w Warszawie z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wypełniony i podpisany wniosek dotyczący  egzaminu maturalnego ( załącznik D ) należy złożyć drogą elektroniczną na adres: weryfikacja@oke.waw.pl  w terminie 2 dni roboczych od …
25.08.2021 Środa Godzina  Sala Egzamin 8:00 28 Techniki fryzjerskie 9:00 29 Język niemiecki 10:00 26 Bezpieczeństwo i higiena pracy 8:00 3 Informatyka/ Systemy baz danych 9:00 6 Podstawy elektrotechniki i elektroniki 9:00 6 Podwozia i nadwozia poj. samochodowych 9:00 33 Język angielski 11:00 34 Logistyka transportowa / Magazyny dystrybucyjne 26.08.2021 Czwartek Godzina  Sala Egzamin 8:00 …
Klasy kończące IIIBM i IIIZAC spotkanie w auli szkolnej godzina 09.00. Pozostałe klasy wg harmonogramu w salach: Godzina 09.00 Klasy:  IAS  sala 34   IATi sala 29    IATl sala 17  ITR sala 23  IB sala 6   IZA  sala 32  IBM sala 20 IM sala 10  IZC  sala 12  IIIBTl sala 39 Godzina 10.00 Klasy: IIAS sala 33 IIBS …

Partnerzy