Strona Główna

Próbna Matura z Operonem

W dniach 22-25 listopada odbywają się próbne egzaminy maturalne dla klas czwartych technikum. Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.30. Obowiązują punktualność i całkowita samodzielność wykonywania zadań. Chcemy zachować procedury i atmosferę państwowego egzaminu, który odbędzie się w maju 2022r. Będziemy przestrzegać bezwzględnego zakazu wnoszenia telefonów komórkowych i zegarków smartwatch na sale egzaminacyjne. Informujemy, że …
22.11.2021r. 09.00 Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)11.50-14.00 Przerwa14.00 Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut) 23.11.2021r. 09.00 Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)11.50-14.00 Przerwa14.00 Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut) 24.11.2021r. 09.00 Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)11.00-14.00 Przerwa14.00 Egzamin z języka …
Wytyczne dotyczące pobytu w szkole w trakcie zajęć stacjonarnych. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się. Po wejściu do budynku szkoły …

Archwiwum ogłoszeń

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Popołudnie z rękodziełem

Robótki ręczne – brzmi nienowocześnie … Nic bardziej mylnego. Dzierganie na szydełku serwetek, biżuterii, zakładek …
Szanowni Państwo, przedstawiciele szkół, organów prowadzących CKZ oraz pracodawcy z branży fryzjerskiej, zapraszamy do udziału …

Partnerzy