Wzory podań

Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii 

Oświadczenie o rezygnacji z zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” 

Podanie o duplikat legitymacji szkolnej

Podanie o egzamin klasyfikacyjny

Podanie o zwolnienie z WF

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Zmiany w planie

We wtorek z powodu Rady Pedagogicznej lekcje kończą się o 15.00. Natomiast w środę 29

ZEBRANIA RODZICÓW 28.05.2024r. Dyrektor szkoły: mgr inż. Andrzej Chojnacki – GABINET DYREKTORA Wicedyrektor szkoły: mgr

Partnerzy