Wzory podań

Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii 

Oświadczenie o rezygnacji z zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” 

Podanie o duplikat legitymacji szkolnej

Podanie o egzamin klasyfikacyjny

Podanie o zwolnienie z WF

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Znamy już wyniki uczniów biorących udział w zawodach I stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej (OOL).5037 uczniów …
Gratuluję zakwalifikowania się do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej! W zawodach okręgowych naszą szkołę będą …
W dniu 03.09.2022 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku …

Partnerzy