Wzory podań

Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii (uczeń niepełnoletni)

Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii (uczeń pełnoletni)

Podanie o duplikat legitymacji szkolnej

Podanie o egzamin klasyfikacyjny

Podanie o zwolnienie z WF

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Drodzy Uczniowie, ponieważ zbliża się lato i słońce coraz dłużej i mocniej świeci warto przypomnieć …

List do maturzystów

Drodzy Abiturienci,Wszystko ma swój kres… Cztery lata nauki dobiegło dziś końca.Macie za sobą lata ciężkiej …

Partnerzy