Wzory podań

Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii (uczeń niepełnoletni)

Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii (uczeń pełnoletni)

Podanie o duplikat legitymacji szkolnej

Podanie o egzamin klasyfikacyjny

Podanie o zwolnienie z WF

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Wojskowa Akademia Techniczna

W ramach współpracy ZSTiL nr 2 z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie uczniowie mogli uczestniczyć …
Dnia 5 października 2021 r. nasza Szkoła wzięła udział w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych w …

STYPENDIUM STAROSTY GRODZISKIEGO

30 września 2021r.

30 września 2021r.

Partnerzy