Dzień Otwarty – zebrania rodziców

  • Post Category:Komunikaty

Dnia 31 maja 2022r. (wtorek) w godzinach 16.00 – 18.00 odbędzie się Dzień Otwarty dla rodziców uczniów. Oceny proponowane wystawiane są do końca bieżącego miesiąca, a do 15 czerwca oceny końcoworoczne.

WYCHOWAWCY
• I AS mgr Jagoda Cieślik – I piętro, sala 24
• I ATL mgr Iwona Kulikowska– II piętro , sala 34
• I ATi mgr Lucyna Kucińska– I piętro, sala 18
• I BTi mgr Hubert Lubański – II piętro, sala 29 godzina 16.00-17.00
• I TR mgr Sylwia Kołeczko (zastępstwo mgr Justyna Lidak) – parter , sala 10 – godzina 16.00 -18.00
• I B mgr Paweł Olczak– parter, sala 9 – godzina 17.00
• I M mgr Justyna Kozak– II piętro , sala 3
• I ZA mgr Marzena Korus (zastępstwo Bernadetta Kalman) – parter , sala 9 – godzina 16.00
• I ZC mgr Katarzyna Marszałkiewicz – gabinet pedagoga
• I P mgr Katarzyna Tokaj- Stępniewska– parter , sala 12
• II AS mgr Tomasz Guzik– II piętro , sala 33
• II ATL mgr Anna Suska– I piętro , sala 17
• II ATi mgr Jolanta Jabłońska– II piętro, sala 20
• II ATR mgr Bożena Jałowiecka– I piętro , sala 23 – godzina 17.00
• II B mgr Piotr Piórkowski – nieobecny
• II ZA mgr Renata Wierzbicka– II piętro , sala 22
• II ZC mgr Karolina Bladowska – II piętro , sala 38
• II M mgr Konrad Słowiński – II piętro, sala 29 godzina 17.00-18.00
• III AS mgr Justyna Kawałko – II piętro, sala 35
III BS mgr Iwona Przybytniak – I piętro, sala 23 – godzina 16.30
• III ATi mgr Robert Kwiatkowski – I piętro, sala 14
• III BTi mgr Katarzyna Tomporowska – II piętro, sala 37
• III ATL mgr Marta Chruślicka – parter , sala 7
• III BTL mgr Beata Waś – II piętro , sala 15
• III ATR mgr Tomasz Świderski – I piętro , sala 26
• III BTR mgr Agata Deredas (zastępstwo mgr Violetta Modzelewska) – I piętro , sala 53 – godzina 16.00 -18.00
• III B mgr Adam Kossakowski – parter, sala 6
• III D mgr Maciej Kiełtyka – II piętro, sala 39, zebranie godz. 16.00
• III AMC mgr Marek Kiljański – nieobecny
• III BMC mgr Urszula Skalska – I piętro, biblioteka
• III ZAB mgr Magdalena Konecka – Deperas – parter, aula
Pozostali nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim w godzinach 16.00 – 18.00