Zapraszamy wszystkich uczniów!

Osoby zainteresowane tym niezwykle ważnym wydarzeniem upamiętnienia powstańców warszawskich pochodzących z Michałowic proszone są o zgłoszenie się do pani profesor Renaty Wierzbickiej.

Czytaj dalej Zapraszamy wszystkich uczniów!

ZARZĄDZENIE NR 6/2022/2023 z dnia 15.09.2022 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017. poz.1603. ze…

Czytaj dalej ZARZĄDZENIE NR 6/2022/2023 z dnia 15.09.2022 r.

Skrócone lekcje

W dniu 13 września (wtorek) lekcje kończą się o godz. 14.55 – klasy zostają zwolnione do domu z powodu Rady Pedagogicznej i zebrań z rodzicami.

Czytaj dalej Skrócone lekcje

MATURA 2023

Deklarację przystąpienia do egzaminów maturalnych w maju 2023 r. uczniowie klas czwartych (po gimnazjum) Technikum oraz absolwenci naszej szkoły składają do 30 września 2022 r. do Wicedyrektor Iwony Przybytniak. Deklaracja może być złożona w formie papierowej lub elektronicznej (loginy zostaną udostępnione…

Czytaj dalej MATURA 2023

Uroczyste rozpoczęcie roku katechetycznego 2022/2023

W dniu 03.09.2022 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego. Mszy Świętej przewodniczył Biskup Michał Janocha. Wykład inauguracyjny na temat "Współczesna sytuacja katechezy i katechizowanych w Polsce. Problemy, zagrożenia, perspektywy" wygłosił Ks. Prof.…

Czytaj dalej Uroczyste rozpoczęcie roku katechetycznego 2022/2023

Obowiązkowe zebrania z rodzicami w dniu 13.09.2022r. (wtorek)

Zebrania z rodzicami wszystkich uczniów klas I, II, III, IV odbędą się 13 września 2022 r. Dyrektor szkoły: mgr inż. Andrzej Chojnacki – GABINET DYREKTORA. Wicedyrektor szkoły: mgr Marek Kiljański – I piętro, pokój 27. Wicedyrektor szkoły: mgr Iwona Przybytniak – I…

Czytaj dalej Obowiązkowe zebrania z rodzicami w dniu 13.09.2022r. (wtorek)

Warunki przystąpienia do egzaminu i kwalifikacje w zawodach

Warunkiem przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji zawodowych jest złożenie deklaracji. Formularze deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu zawodowego w sesji zima 2023 i lato 2023 znajdują się w zakładce Egzaminy -> Egzaminy Zawodowe oraz w odnośnikach pod tabelą.…

Czytaj dalej Warunki przystąpienia do egzaminu i kwalifikacje w zawodach

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

Biblioteka szkolnaorganizuje giełdę podręczników, która odbędzie się w dniach 6 - 9 września   w czasie dużych przerw lekcyjnychw godz. 9.35 – 9.45, 11.20 –11.35. Zapraszamy sprzedających i kupującychw podanych godzinach do auli szkolnej. Uwaga!Biblioteka nie przyjmuje książek w depozyt!Transakcje dokonywane…

Czytaj dalej GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO FORMUŁA 2019

Sesja 1. 2023 Zima Termin składania deklaracji na sesję 2023 Zima: do 15 września 2022 r.Termin główny: 9 – 21 stycznia 2023 r. Część pisemna z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu  10 – 14 stycznia 2023 r. Część praktyczna model „d”…

Czytaj dalej HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO FORMUŁA 2019

Informacja na temat wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji styczeń 2023 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej

Wniosek o wgląd należy złożyć za pośrednictwem aplikacji elektronicznej.Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana w ciągu 5 dni roboczych od daty jego złożenia (SMS na numer telefonu podany we wniosku).Osobą uprawnioną do wglądu jest zdający, w przypadku osób niepełnoletnich zdający i…

Czytaj dalej Informacja na temat wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji styczeń 2023 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej