Warunki rekrutacji

WARUNKI  I  KRYTERIA REKRUTACJI  NA  R. SZK. 2020/2021 
  
W  ZESPOLE  SZKÓŁ  TECHNICZNYCH  I  LICEALNYCH  NR 2 
W  GRODZISKU  MAZOWIECKIM

(Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia)

Dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej:

Technikum  – 5 letnie – zawody:

 1. Technik pojazdów samochodowych: języki obce angielski, niemiecki; przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski; – 1 klasa
 2. Technik informatyk: języki obce angielski, niemiecki; przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski; – 2 klasy
 3. Technik logistyk: języki obce angielski, niemiecki; przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski; – 1 klasa
 4. Technik reklamy: języki obce angielski, niemiecki; przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia; – 1 klasa

Istnieje możliwość nauczania drugiego języka obcego innego niż język niemiecki.

Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 lata – zawody:

 1. Mechanik pojazdów samochodowych – 1 klasa
 2. Kierowca mechanik – 1 klasa
 3. Kucharz – 1 klasa
 4. Fryzjer – 0,5 klasy
 5. Magazynier-logistyk – 0,5 klasy

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 1. język polski,
 2. matematyka,
 3. język obcy,
 4. informatyka.

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Drodzy Uczniowie, ponieważ zbliża się lato i słońce coraz dłużej i mocniej świeci warto przypomnieć …

List do maturzystów

Drodzy Abiturienci,Wszystko ma swój kres… Cztery lata nauki dobiegło dziś końca.Macie za sobą lata ciężkiej …

Partnerzy