Kierunki Kształcenia

Rekrutacja na rok szkolny 2020-2021

Dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej:

Technikum – 5 letnie – zawody:

  1. Technik pojazdów samochodowych: języki obce angielski, niemiecki; przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski; – 1 klasa

  2. Technik informatyk: języki obce angielski, niemiecki; przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski; – 2 klasy

  3. Technik logistyk: języki obce angielski, niemiecki; przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski; – 1 klasa

  4.  Technik reklamy: języki obce angielski, niemiecki; przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia; – 1 klasa

Istnieje możliwość nauczania drugiego języka obcego innego niż język niemiecki.

Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 lata – zawody:

  1. Mechanik pojazdów samochodowych – 1 klasa

  2. Kierowca mechanik – 1 klasa

  3.  Kucharz – 1 klasa

  4.  Fryzjer – 0,5 klasy

  5. Magazynier-logistyk – 0,5 klasy

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Drodzy Uczniowie, ponieważ zbliża się lato i słońce coraz dłużej i mocniej świeci warto przypomnieć …

List do maturzystów

Drodzy Abiturienci,Wszystko ma swój kres… Cztery lata nauki dobiegło dziś końca.Macie za sobą lata ciężkiej …

Partnerzy