Rekrutacja 2023/2024

Wyniki Rekrutacji 2023/2024 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2, stan na dzień 27.07.2023r. Technikum Technik Pojazdów Samochodowych - wolne miejsca Technik Informatyk - wolne miejsca Technik Logistyk - wolne miejsca Technik Reklamy - wolne miejsca Branżowa Szkoła I Stopnia…

Czytaj dalej Rekrutacja 2023/2024

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Do 2 sierpnia 2023 r. do godziny 15.00, należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w formie papierowej z załączonymi: kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty. 9 sierpnia zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.…

Czytaj dalej REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Rekrutacja

21 lipca 2023 r. o godz. 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Listy zostaną wywieszone w szkole. Rodzice i kandydaci mają możliwość sprawdzenia, czy zostali zakwalifikowani do danego oddziału na portalu rekrutacyjnym, po zalogowaniu do…

Czytaj dalej Rekrutacja

WYNIKI MATUR

Świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia o wynikach egzaminów maturalnych można odbierać w sekretariacie szkoły od 7 lipca 2023 r. godz. 11.00. Do 14 lipca 2023 r. można składać pisemną deklarację na egzamin poprawkowy. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się…

Czytaj dalej WYNIKI MATUR

Terminy egzaminów poprawkowych

Terminarz egzaminów poprawkowych 2022/202328.08.2023 PoniedziałekGodzina SalaEgzamin8:00AulaMatematyka9:0039Historia i teraźniejszość10:0010Geografia9:0056Podstawy fryzjerstwa10:0034Podstawy log. / Organizacja prac mag.29.08.2023 WtorekGodzina SalaEgzamin8:0033Język angielski/ Język angielski zawodowy8:0039Historia 9:0014Systemy operacyjne11:0018Przepisy ruchu drogowego10:006Podwozia i nadwozia poj. sam. / Silniki poj. samoch.10:0029Język niemiecki30.08.2023 ŚrodaGodzina SalaEgzamin8:00AulaJęzyk polski9:0026Bezpieczeństwo i Higiena Pracy/Edukacja dla bezpieczeństwa9:00CKZDiagnostyka napraw pojazdów10:0032Podstawy budowy maszyn11:0020Chemia10:0034Magazyny…

Czytaj dalej Terminy egzaminów poprawkowych