MATURA 2023

  • Post Category:Komunikaty

Deklarację przystąpienia do egzaminów maturalnych w maju 2023 r. uczniowie klas czwartych (po gimnazjum) Technikum oraz absolwenci naszej szkoły składają do 30 września 2022 r. do Wicedyrektor Iwony Przybytniak. Deklaracja może być złożona w formie papierowej lub elektronicznej (loginy zostaną udostępnione przez szkołę).

Spotkanie informujące o procedurach egzaminacyjnych dla wszystkich klas maturalnych odbędzie się 16 września 2022 r. o godz. 11.35 w auli szkolnej – obecność obowiązkowa!