Weryfikacja sumy punktów

  • Post Category:Komunikaty

Uczeń lub jego rodzice albo absolwent po dokonaniu wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej  z egzaminu maturalnego może zwrócić się do OKE w Warszawie z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wypełniony i podpisany wniosek dotyczący  egzaminu maturalnego ( załącznik D ) należy złożyć drogą elektroniczną na adres:

weryfikacja@oke.waw.pl  w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

Wniosek o weryfikację sumy punktów EM ( załącznik D )
pod adresem strony:

https://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3580