Konkurs Piosenki Angielskiej „You Can Sing”

 • Post Category:Komunikaty
 • Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.
 • W konkursie mogą brać udział artyści– amatorzy reprezentujący szkoły podstawowe (klasy 7 – 8) i ponadpodstawowe z terenu powiatu grodziskiego i sąsiadujących.
 • Celekonkursu:

·Pobudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych

·Popularyzacja piosenki angielskiej

·Doskonalenie umiejętności językowych uczniów

·Zachęcenie do prezentacji własnej interpretacji utworó

 • Konkurs obejmuje dwa etapy:
 • Etap I (szkolny) – eliminacje szkolne odbywające się w szkole macierzystej.
 • Etap II (międzyszkolny) -finał odbędzie się 27.02.2024 r.
  o godzinie 10:30 w auli Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych
  nr 2 w Grodzisku Mazowieckim z udziałem komisji artystycznej (jury) powołanej przez organizatorów, mającej za zadanie wyłonienie laureatów w kategorii szkoła podstawowa (klasy 7-8) oraz szkoła ponadpodstawowa.

Zgłaszanie uczniów do konkursu:

 • Każda szkoła (Zespół Szkół) może zgłosić do II etapu 3 uczestników(lub duetów), wyłonionych w trakcie eliminacji szkolnych.
 • Wyłonionego/ych uczestnika/ów w eliminacjach szkolnych zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego opiekunowie zgłaszają pocztą e-mail na adres szkoły zstil2grodzisk@powiat-grodziski.pl
 • Każdy uczestnik (solista, duet) przygotowuje jeden dowolnie wybrany utwór w języku angielskim.
 • Uczestnicy mogą korzystać z instrumentów przywiezionych przez siebie oraz fortepianu, który zapewnią organizatorzy.

Terminarz konkursu:

 • Nagłośnienie zapewnia organizator. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć podkład muzyczny w wiadomości mailowej wraz z kartą zgłoszenia lub napendrive do organizatorów.
 • Zgłoszenia uczestników należy nadesłać do 20.02.2024 roku.
 • Jury Konkursu sporządzi protokół z listą nagrodzonych osób.
 • Finał konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 27 lutego 2024 r. w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania i rejestracji konkursu oraz rozpowszechniania wizerunku uczestników w lokalnej prasie, radiu, na stronie internetowej organizatorów.