Organizacja egzaminów maturalnych – czerwiec 2020 – informacje dla zdających

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub…

Czytaj dalej Organizacja egzaminów maturalnych – czerwiec 2020 – informacje dla zdających

Uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych absolwentów

22.05.2020 r. w auli Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych Powiatu Grodziskiego. Najlepsi absolwenci technikum naszej szkoły zostali wyróżnieni: Nagrodą Starosty Powiatu Grodziskiego Hubert Wierzbicki, Nagrodą Burmistrza…

Czytaj dalej Uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych absolwentów

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół ponadpodstawowych (technikum i branżowa szkoła I stopnia), będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną…

Czytaj dalej Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Absolwenci

5 i 6 maja odbierzecie świadectwa ukończenia szkoły. W obecnej sytuacji nie ma możliwości uroczystego zakończenia szkoły zgodnie z tradycją szkoły.Chciałbym w imieniu Rady Pedagogicznej podziękować Wam za cztery lata wspólnej pracy. Jestem przekonany, że przychodząc do naszej szkoły dokonaliście dobrego…

Czytaj dalej Drodzy Absolwenci

Wydawanie świadectw ukończenia szkoły

SZANOWNI MATURZYŚCI! W dniach 05 i 06.05.2020 r.  przystępujemy do wydawania świadectw szkolnych zgodnie z następującym harmonogramem: 05.05.2020 r. (wotrek) godzina 9.00 klasa IVAS godzina 10.00 klasa IVATIgodzina 11.00 klasa IVBTI 06.05.2020 r. (środa) godzina 9.00 klasa IVATLgodzina 10.00 klasa IVTR …

Czytaj dalej Wydawanie świadectw ukończenia szkoły

Nowe terminy egzaminu maturalnego. Przedłużone zamknięcie szkół

Egzamin maturalnyTermin: 8-29 czerwcaW tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego. Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca. Przewidujemy, że wyniki matury będą podane do ok. 11 sierpnia. Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, mogłyby to zrobić na początku…

Czytaj dalej Nowe terminy egzaminu maturalnego. Przedłużone zamknięcie szkół

ZARZĄDZENIE NR 22/2019/2020 z dnia 24.04.2020r.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2019/2020 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r.w…

Czytaj dalej ZARZĄDZENIE NR 22/2019/2020 z dnia 24.04.2020r.

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice i Uczniowie,W związku z organizacją zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość proszę o przesłanie aktualnego adresu mailowego lub w przypadku jego braku w dzienniku elektronicznym o jak najszybsze przesłanie aktualnych danych do szkoły na adres:…

Czytaj dalej Komunikat Dyrektora Szkoły

Komunikat Mazowieckiej Policji

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami.…

Czytaj dalej Komunikat Mazowieckiej Policji