Komunikat Dyrektora Szkoły

  • Post Category:Komunikaty

Szanowni Rodzice i Uczniowie,
W związku z organizacją zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość proszę o przesłanie aktualnego adresu mailowego lub w przypadku jego braku w dzienniku elektronicznym o jak najszybsze przesłanie aktualnych danych do szkoły na adres: zs_grodzisk@poczta.onet.pl.
Wszyscy uczniowie zobowiązani są do korzystania z dziennika elektronicznego.

Andrzej Chojnacki
Dyrektor ZSTL2 w Grodzisku Mazowieckim