Wydawanie świadectw ukończenia szkoły

  • Post Category:Komunikaty

SZANOWNI MATURZYŚCI!
W dniach 05 i 06.05.2020 r.  przystępujemy do wydawania świadectw szkolnych zgodnie z następującym harmonogramem:

05.05.2020 r. (wotrek)
godzina 9.00 klasa IVAS
godzina 10.00 klasa IVATI
godzina 11.00 klasa IVBTI

06.05.2020 r. (środa)
godzina 9.00 klasa IVATL
godzina 10.00 klasa IVTR 

ŚWIADECTWA ODBIERAMY TYLKO OSOBIŚCIE Z DOWODEM OSOBISTYM
1. Klasa wyznaczona na godzinę przychodzi na konkretną godzinę – nie wcześniej i nie później.
2. KAŻDY UCZEŃ POSIADA KSIĄŻKI WYPOŻYCZONE Z BIBLIOTEKI.
3. Każdy uczeń wyposażony jest we własną maseczkę, rękawiczki jednorazowe oraz długopis.
4. Podczas wydawania świadectw obowiązują warunki higieniczno-sanitarne
5. Każdy uczeń ustawia się w wyznaczone miejsce kolejki przy wejściu do szkoły.
6. Do stolika wydawania świadectw abiturient podchodzi indywidualnie zgodnie z kolejnością.
7. Na terenie przyległym do szkoły zabrania się tworzenia grup, każdy zachowuje odstęp 2 metrów od innej osoby.
8. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń HIGIENICZNO-SANITARNYCH wydawanie świadectw zostanie zawieszone.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2