Plener malarski

  • Post Category:Informacje

Koło artystyczne pod opieką Pań Polonistek spędziło sobotę, utrwalając piękno jesieni w parku Pałacu w Radziejowicach. Malarskie i fotograficzne dzieła będziemy mogli podziwiać wkrótce na szkolnym wernisażu.