Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

  • Post Category:Informacje

Z wielką przyjemnością informujemy, że Stypendium Prezesa Rady
Ministrów na rok szkolny 2022/2023 otrzymały nasze uczennice:
-Oliwia Pindor z klasy 4 ATL,
-Weronika Gałkowska z klasy 4 BTR.
W dniu 30 listopada 2022 r. Mazowiecki Wicekurator Oświaty p. Krzysztof Wiśniewski  wręczył uzdolnionej młodzieży dyplomy potwierdzające zdobycie stypendium Prezesa Rady Ministrów. Warto podkreślić, że Oliwia Pindor i Weronika Gałkowska otrzymały promocję z wyróżnieniem i zdobyły najwyższą w szkole średnią ocen w roku szkolnym 2021/2022.


Serdecznie gratulujemy!

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023