Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

  • Post Category:Informacje

Dnia 23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Celem tego dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat depresji i zachęcenie osób chorych do szukania pomocy i leczenia.

Depresja coraz częściej dotyka dzieci i młodzież. Jak pokazują dane WHO depresja jest obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych schorzeń w Europie. Szacuje się, że nawet u 20% młodych ludzi przed ukończeniem 18 roku życia występują zaburzenia depresyjne.

Depresja to nie tylko zmiany nastroju. Do zaburzeń psychicznych dołączają objawy cielesne. Na skutek symptomów depresji chorzy zaczynają zaniedbywać codzienne obowiązki – pracę, szkołę, higienę osobistą. Problemem stają się dla nich podstawowe czynności takie jak wstanie z łóżka czy pójście do sklepu.

Objawy depresji to: obniżony nastrój, anhedonia (niezdolność do odczuwania przyjemności), niska samoocena, brak poczucia sensu, trudności w koncentracji, kłopoty z podejmowaniem decyzji, męczliwość, mniejsza aktywność, poczucie winy, zaburzenia snu, zaburzenia apetytu, bóle i zawroty głowy, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, myśli o śmierci.

Depresję można (i powinno się) leczyć. Dlatego jeśli zauważamy u siebie lub swoich bliskich niepokojące objawy, należy jak najszybciej udać się po pomoc do specjalisty.

Jednocześnie pragniemy, aby w sytuacjach kryzysowych młodzi ludzie oraz ich rodzice pamiętali, że mogą również liczyć na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne szkolnych specjalistów.