Dzień bez Przemocy

  • Post Category:Informacje

Od przemocy ciężko jest uciec, jest ona bowiem wszechobecna – zarówno na ulicach, w szkole, w telewizji, czy Internecie. Warto więc stawić jej czoła i reagować kiedy komuś dzieje się krzywda- świadkowie przemocy są kluczowymi osobami w powstrzymaniu zjawiska, ponieważ w największym stopniu mogą wpłynąć na zmianę sytuacji.
Corocznie 2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Przemocy, został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku.
Tego dnia nasze myśli kierują się ku ofiarom przemocy fizycznej czy psychicznej. Jest to również okazja do edukowania dzieci i młodzieży w zakresie właściwego reagowania na przemoc oraz pokazywania, że każdy konflikt można rozwiązać w inny sposób.
W związku ze zbliżającym się dniem 2 października, uczniowie naszej szkoły brali udział w pogadankach mających na celu pogłębienie świadomości sytuacji ofiary i świadka przemocy oraz przygotowywali plakaty i hasła związane z tematem, które zostały wywieszone w szkole.