Dostęp do wyników egzaminu zawodowego

  • Post Category:Komunikaty

CKE informuje, że od dnia 22 stycznia 2024r. na Portalu pod adresem http://portalzadjacego.epkz.cke.edu.pl   zdający powinien uzyskać informacje  o wynikach egzaminu zawodowego z części pisemnej przeprowadzonej z wykorzystaniem komputera. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem i instrukcją: Egzaminy zawodowe-dostęp do portalu