Zebrania rodziców

  • Post Category:Komunikaty

Dnia 4 kwietnia, we wtorek odbędą się zebrania z rodzicami oraz dyżury nauczycieli na dniu otwartym. Wychowawcy poinformują o godzinie spotkań przez dziennik elektroniczny. Harmonogram zebrań zostanie zamieszczony na stronie internetowej w późniejszym terminie.