DZIEŃ BEZ PLECAKA

  • Post Category:Komunikaty

21 MARCA (PONIEDZIAŁEK) zajęcia w naszej szkole będą odbywały się zgodnie z planem, ale w oparciu o aktywizujące metody nauczania np. pokazy filmów dydaktycznych, tworzenie plakatów, gazetek itp.,

Chcielibyśmy w pierwszy dzień wiosny „przewietrzyć” stare, choć dobre metody nauczania. Mamy nadzieję na wielką integrację, wzmocnienie społecznych relacji i urozmaicenie lekcji.

Uczniowie! W tym dniu plecaki zostają w domu, a Wy zdobywacie wiedzę bez podręczników i zeszytów!