Uczniowie klas technikum i szkoły branżowej przystępujący w sesji lato 2021 do egzaminu z kwalifikacji zawodowych

  • Post Category:Komunikaty

Warunkiem przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji zawodowych jest złożenie deklaracji. Formularze deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu zawodowego w sesji lato 2021 znajdują się w zakładce Egzaminy -> Egzaminy Zawodowe oraz w odnośnikach pod tabelą. Druki deklaracji dostępne są również w sekretariacie szkoły. Ostateczny termin dostarczenia wypełnionych i podpisanych deklaracji w formie papierowej lub elektronicznej (zstil2grodzisk@powiat-grodziski.pl) upływa 7 lutego 2021r.

KlasaKwalifikacjaNazwa i numer zawodu  
3asKWALIFIKACJA MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.Technik pojazdów samochodowych  311513
3bmKWALIFIKACJA MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.Mechanik pojazdów samochodowych 702103
2atlKWALIFIKACJA SPL.01.  Obsługa magazynów.Technik logistyk 333107
3bmKWALIFIKACJA AU.22. Obsługa magazynów.Magazynier – logistyk 432106
3trKWALIFIKACJA AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych.Technik organizacji reklamy 333906
2atrKWALIFIKACJA PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowegoTechnik reklamy 333907
3ati, 3btiKWALIFIKACJA EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Technik informatyk 351203
3zacKWALIFIKACJA TG.07. Sporządzanie potraw i napojów.Kucharz 512001

Uczniowie i absolwenci zainteresowani egzaminem poprawkowym w sesji lato 2021, również składają deklaracje w terminie do 7 lutego 2021r.

Absolwenci składają deklarację: https://zstl2grodzisk.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/deklaracja-dla-absolwenta-formuła-2012.docx

Uczniowie klas: 2atr i 2atl składają deklarację: https://zstl2grodzisk.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/deklaracja-formuła-2019.docx

Uczniowie klas: 3as, 3bm, 3tr, 3ati, 3bti, 3zac oraz uczniowie poprawiający wcześniejsze kwalifikacje składają deklarację: https://zstl2grodzisk.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/deklaracja-formuła-2017.docx