PO WER – zawodu uczymy również w języku angielskim!

  • Post Category:Komunikaty

Zintegrowane nauczanie treści z różnych przedmiotów  i tematów z językiem angielskim i niemieckim jest możliwe w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim dzięki przystąpieniu do projektu „Międzynarodowa Mobilność kadry edukacji szkolnej – Wiedza Edukacja Rozwój”. Dyrektor Andrzej Chojnacki oraz 11 nauczycieli wzięli udział w dwutygodniowych wyjazdach na Maltę, do Dublina, Barcelony i Wiednia w celach doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim, poznania innowacyjnych technologii i narzędzi cyfrowych do zastosowania w procesie dydaktycznym oraz wymiany doświadczeń zawodowych  i nawiązania współpracy z pedagogami z różnych państw europejskich.

          Nasza szkoła przez wiele lat była nazywana „samochodówką”, oczywiście nieprzypadkowo. Zawód mechanika nadal jest jednym z kierunków, w których uczniowie zdobywają wykształcenie zawodowe. Aby sprostać europejskim standardom mechaniki samochodowej, oprócz języka obcego  zawodowego, którego nauka jest wpisana w podstawę programową, na lekcjach z budowy pojazdów  samochodowych nauczyciele wprowadzają nazewnictwo zespołów i podzespołów w języku angielskim. Dzięki temu młodzież operująca odpowiednim zasobem leksyki wykorzystuje anglojęzyczne strony internetowe producentów samochodów i poznaje nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, o których nie można przeczytać w podręcznikach. A dodatkowo korzysta aktywnie z innych niż polskie forów w sieci poświęconych problemom z użytkowaniem i naprawą samochodów. Analiza opisanych tam awarii, opinii, komentarzy umożliwia zdobycie informacji o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych w branży motoryzacyjnej. Dzięki takim formom edukacji wymarzona praca  w międzynarodowym zespole autoryzowanego serwisu jest bardzo realna.

Lekcja z Panem Dyrektorem mgr. inż. A. Chojnackim
Lekcja Wicedyrektora Pana mgr. inż. A. Kossakowskiego

Także w  dziedzinie reklamy bez języków obcych nie będzie można zaistnieć na światowym rynku. Wiedzą o tym przyszli specjaliści, którzy pracują na autentycznych tekstach, pierwotnie nieprzewidzianych jako materiały dydaktyczne, a mających głównie charakter tekstów informacyjnych w dziedzinie kultury i gospodarki. Analizują także zapisy promujące towary, usługi w postaci głosowej lub audiowizualnej. Na lekcjach z przedmiotów zawodowych porównują metody i techniki  zastosowane w oryginalnych reklamach austriackich. A potem jest czas na  gry dydaktyczne stworzone z myślą o uczniach używających języka niemieckiego jako rodzimego.  Zatem bariery językowej między rówieśnikami z Niemiec czy Austrii a naszymi uczniami raczej nie będzie.

W łączeniu nauki języka angielskiego z wiedzą zawodową nie mają sobie równych informatycy. Dla nich liczą się pojęcia z programowania, budowy komputera i najnowszych rozwiązań cyfrowych. Być na bieżąco z cyfrowym przetwarzaniem informacji, tworzeniem aplikacji i systemów baz danych oznacza analizę materiałów w stricte specjalistycznej leksyce anglojęzycznej, dlatego nasi uczniowie od początku pracują dwujęzycznie. Mamy świadomość, że bez bardzo dobrej znajomości języka angielskiego trudno odnieść sukces w dziedzinie informatyki.

Tak więc sprawdziliśmy, że najskuteczniejszą obecnie metodą dydaktyczną jest stosowana u nas metoda CLIL (Content & Language Integrated Learning). Strategia zintegrowanego nauczania sprawdziła się już w ubiegłym roku podczas nauczania młodzieży z Ukrainy. Okazało się, że poznawanie różnych dyscyplin wiedzy w języku obcym rozwija kreatywność oraz przedsiębiorczość myślenia. Dodaje śmiałości, pewności siebie i biegłości w posługiwaniu się językiem obcym.

Może to zaskakujące, ale języka polskiego, a dokładnie historii literatury i sztuki też można uczyć w języku angielskim. Po co? Uczniowie czytając Szekspira w oryginale czy odwiedzając on-line Luwr, mogą analizować działa sztuki, zdobywając wiedzę od krytyków i recenzentów z całego świata. Kultura to przecież wspólne, globalne dziedzictwo, więc zgłębiamy dramaty np. „Antygonę w Nowym Jorku” J. Głowackiego w wersji anglojęzycznej. Uczniowie opisując odczucia z odbioru poezji po angielsku, poszerzają swe kompetencje społeczne, dokładnie odzwierciedlają emocje w międzynarodowym wymiarze. Wprawdzie sztuka ma swoje ponadnarodowe kody, jednak o osobistych wrażeniach odbioru tekstu kultury warto podyskutować w języku powszechnie znanym i używanym w Europie i na świecie. Nigdy nie wiadomo, gdzie przyszli humaniści zechcą studiować lub co i gdzie  zwiedzać…

Niezależnie od wykonywanego zawodu, wiadomo, że ruch to zdrowie. Zarówno w szkole branżowej I stopnia, jak i w technikum uczennice wykonują ćwiczenia wysiłkowo-wzmacniające według poleceń w języku angielskim. Większa koncentracja, ale i zabawa  szły w parze nauki słownictwa sportowego. Zajęcia wychowania-fizycznego prowadzone w języku angielskim są także zachętą do studiowania lub kreowania blogów, stron internetowych dotyczących healthy lifestyle, fitnessu, itp.

Nie bez znaczenia dla rozwoju osobistego jest dobrostan psychiczny. Pedagodzy wdrażający elementy programu „Mindfulness for teachers” za pomocą m.in. ćwiczeń oddechowych i treningu uważności umiejętnie wyciszają emocje podopiecznych, pomagają w skupieniu uwagi, co przyczynia się do lepszej koncentracji podczas lekcji, a co ważniejsze egzaminów zawodowych i maturalnych.

         Dzięki pobytom edukacyjnym za granicą kadra pedagogiczna ZSTiL nr 2  poznawała najnowsze programy edukacyjne, których wykorzystanie na lekcjach staje się dodatkowym motywatorem dla uczniów. Teraz nasza szkoła oferuje znakomite przygotowanie do pracy w Polsce i za granicą. Kształcimy w wymiarze międzynarodowym!