Dni wolne

  • Post Category:Komunikaty

Przypominamy, że 2 i 3 listopada 2023 r.decyzją Dyrektora ZSTiL nr 2 to dni wolne od zajęć dydaktycznych.