Z głębokim żalem…

  • Post Category:Komunikaty

W dniu 11 października 2022 r.

z przykrością przyjęliśmy informację o śmierci

pani profesor Katarzyny Pajek, nauczycielki informatyki w ZSTiL nr 2 .

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i bliskim.

Dyrekcja,

Grono Pedagogiczne,

Pracownicy Administracji i Uczniowie