Informacja na temat wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2022 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej

Wniosek o wgląd należy złożyć za pośrednictwem aplikacji elektronicznej, która zostanie uruchomiona 31 marca o godzinie 12:00
Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana w ciągu 5 dni roboczych od daty jego złożenia (SMS na numer telefonu podany we wniosku).
Osobą uprawnioną do wglądu jest zdający, w przypadku osób niepełnoletnich zdający i rodzic lub opiekun prawny.
Zaleca się korzystanie z własnych przyborów do pisania (długopis w czerwonym kolorze).
Wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą odbywały się w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Plac Europejski 3 w Warszawie.

LINK DO APLIKACJI:

https://okewglady.azurewebsites.net/


Aby złożyć wniosek, należy wybrać przycisk na zielonym tle „Złóż wniosek o wgląd”, a następnie postępować zgodnie z poleceniami.

W razie wątpliwości można skorzystać z zakładki „Pomoc” znajdującej się na górnym pasku strony.

https://okewglady.azurewebsites.net/POMOC