Góra grosza

  • Post Category:Informacje

Z początkiem listopada uruchamiamy w naszej szkole zbiórkę XXII edycji Góry Grosza. Ostatni rok był dla wszystkich czasem wyzwań. Nowa sytuacja zmieniła myślenie i działania.
Zamknięte przedszkola i szkoły, nauka zdalna, potem hybrydowa, wirtualne spotkania, miały ogromny wpływ na Dyrekcję, Nauczycieli i Dzieci.
Dzięki wysiłkowi jaki włożyli Państwo oraz dzieci w XXI akcję Góra Grosza, udało się ponownie pomóc wielu podopiecznym Towarzystwa Nasz Dom na terenie całej Polski.
Akcja będzie przebiegała w naszej szkole w ten sposób, że będzie wystawione pudełko ( w barze szkolnym u Pani Joli) oznaczone tytułem: „Góra Grosza”  i tam możemy wrzucać monety.  Pieniądze z Akcji przeznaczamy na rzecz dzieci nie wychowujących się w swoich rodzinach.

Koło Wolontariatu wraz z Samorządem Uczniowskim.