Akcja ODDAJ KREW, URATUJ ŻYCIE!

  • Post Category:Informacje


Jesteśmy dumni, że aż czterdziestu naszych, pełnoletnich uczniów zgłosiło się do tego szczytnego przedsięwzięcia. Akcja oddawania krwi odbyła się w dniu 5 listopada w auli szkolnej pod nadzorem służb medycznych i opieką pani profesor Doroty Bartnickiej. Ratowanie ludzkiego życie stało się udziałem młodzieży i nauczycieli oddających krew.
Ideę honorowego krwiodawstwa propagujemy w ZSTiL nr 2 od lat. Mamy nadzieję, że uda się zapoczątkować wśród młodych ludzi nawyk pomagania innym na całe życie.
Dziękujemy naszym, szkolnym, Honorowym Dawcom Krwi!!!

Akcja ODDAJ KREW
Akcja ODDAJ KREW
Akcja ODDAJ KREW
Akcja ODDAJ KREW
Akcja ODDAJ KREW
Akcja ODDAJ KREW
Akcja ODDAJ KREW
Akcja ODDAJ KREW