Zarządzenia Dyrektora

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku …

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku …

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w sprawie …

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w sprawie regulaminu …

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Zmiany w planie

We wtorek z powodu Rady Pedagogicznej lekcje kończą się o 15.00. Natomiast w środę 29

ZEBRANIA RODZICÓW 28.05.2024r. Dyrektor szkoły: mgr inż. Andrzej Chojnacki – GABINET DYREKTORA Wicedyrektor szkoły: mgr

Partnerzy