Koordynator ds. Bezpieczeństwa

Zasady ewakuacji w szkole:

Ewakuacja to zorganizowane przemieszczenie ludzi z miejsca, w którym występuje zagrożenie na teren bezpieczny. Z ewakuacją z budynku najczęściej mamy do czynienia w przypadku zagrożenia pożarem lub atakiem bombowym czy terrorystycznym.

Ewakuacja szkoły następuje po trzykrotnym krótkim dzwonku z przerwą, ogłaszanym trzy razy, lub po słownym wezwaniu przez pracownika szkoły: “Uwaga ewakuacja!, proszę o pozostawienie rzeczy i udanie się w kierunku klatki schodowej!”

Jest to sygnał do natychmiastowego działania i podporządkowania się poleceniom pracowników szkoły.

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela ustawiają się w szeregu i kierują do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego.

Jeśli alarm wystąpi w czasie przerwy międzylekcyjnej to należy udać się pod salę w której miała się odbyć lekcja i poczekać na nauczyciela który odprowadzi klasę na miejsce zbiórki.

Nie można zabierać ze sobą plecaka czy rzeczy z szatni.

Nie należy panikować, trzeba zachować spokój i pomagać osobom słabszym.

Po korytarzu przemieszczamy się prawą stroną zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi.

Udajemy się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego wskazanego przez nauczyciela i potem na miejsce zbiórki ewakuacyjnej w parku przy boisku szkolnym.

W miejscu zbiórki stoimy razem ze swoją klasą pod opieką nauczyciela, nie rozbiegamy się i nie szukamy kolegów z innych klas.

Po doprowadzeniu klasy na miejsce zbiórki sprawdzana jest lista obecności.

Nie należy lekceważyć zagrożenia, nawet jeśli nie zagraża nam bezpośrednio.

W czasie ewakuacji bezwzględnie słuchamy się nauczyciela i osób funkcyjnych.

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Próbne matury z Operonem

21 listopada godz. 9.00 oraz 14.00 język polski na poziomie podstawowym i rozszerzonym 22 listopada

Gratulujemy naszym wybitnym uczniom, którzy otrzymali Stypendium Starosty Grodziskiego przyznawane za wysokie osiągnięcia naukowe. Są

Z dumą i radością, w bardzo licznym gronie uczestniczyliśmy w grodziskich obchodach najważniejszego dla Polaków

Uczniowie klas logistycznych poznali od zawodowej strony port lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku oraz

Partnerzy