Koordynator ds. Bezpieczeństwa

Zasady ewakuacji w szkole:

Ewakuacja to zorganizowane przemieszczenie ludzi z miejsca, w którym występuje zagrożenie na teren bezpieczny. Z ewakuacją z budynku najczęściej mamy do czynienia w przypadku zagrożenia pożarem lub atakiem bombowym czy terrorystycznym.

Ewakuacja szkoły następuje po trzykrotnym krótkim dzwonku z przerwą, ogłaszanym trzy razy, lub po słownym wezwaniu przez pracownika szkoły: “Uwaga ewakuacja!, proszę o pozostawienie rzeczy i udanie się w kierunku klatki schodowej!”

Jest to sygnał do natychmiastowego działania i podporządkowania się poleceniom pracowników szkoły.

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela ustawiają się w szeregu i kierują do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego.

Jeśli alarm wystąpi w czasie przerwy międzylekcyjnej to należy udać się pod salę w której miała się odbyć lekcja i poczekać na nauczyciela który odprowadzi klasę na miejsce zbiórki.

Nie można zabierać ze sobą plecaka czy rzeczy z szatni.

Nie należy panikować, trzeba zachować spokój i pomagać osobom słabszym.

Po korytarzu przemieszczamy się prawą stroną zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi.

Udajemy się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego wskazanego przez nauczyciela i potem na miejsce zbiórki ewakuacyjnej w parku przy boisku szkolnym.

W miejscu zbiórki stoimy razem ze swoją klasą pod opieką nauczyciela, nie rozbiegamy się i nie szukamy kolegów z innych klas.

Po doprowadzeniu klasy na miejsce zbiórki sprawdzana jest lista obecności.

Nie należy lekceważyć zagrożenia, nawet jeśli nie zagraża nam bezpośrednio.

W czasie ewakuacji bezwzględnie słuchamy się nauczyciela i osób funkcyjnych.

bIEŻĄCE iNFORMACJE

Salon Edukacyjny W zeszłym tygodniu w budynku Ogniska Plastycznego odbyły się powiatowe targi szkół ponadpodstawowych.

Zebrania rodziców

OBOWIĄZKOWE ZEBRANIA RODZICÓW KLAS I, II , III , IV,V. 09.04.2024r. (wtorek) Dyrektor szkoły: mgr

Bolesław Liściasty

Zakończył się Zielony Tydzień organizowany przez Panie ze szkolnej biblioteki, ale wśród książek nadal kwitną

Partnerzy