ZARZĄDZENIE NR 6/2022/2023 z dnia 15.09.2022 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017. poz.1603. ze…

Czytaj dalej ZARZĄDZENIE NR 6/2022/2023 z dnia 15.09.2022 r.

Skrócone lekcje

W dniu 13 września (wtorek) lekcje kończą się o godz. 14.55 – klasy zostają zwolnione do domu z powodu Rady Pedagogicznej i zebrań z rodzicami.

Czytaj dalej Skrócone lekcje

MATURA 2023

Deklarację przystąpienia do egzaminów maturalnych w maju 2023 r. uczniowie klas czwartych (po gimnazjum) Technikum oraz absolwenci naszej szkoły składają do 30 września 2022 r. do Wicedyrektor Iwony Przybytniak. Deklaracja może być złożona w formie papierowej lub elektronicznej (loginy zostaną udostępnione…

Czytaj dalej MATURA 2023

Obowiązkowe zebrania z rodzicami w dniu 13.09.2022r. (wtorek)

Zebrania z rodzicami wszystkich uczniów klas I, II, III, IV odbędą się 13 września 2022 r. Dyrektor szkoły: mgr inż. Andrzej Chojnacki – GABINET DYREKTORA. Wicedyrektor szkoły: mgr Marek Kiljański – I piętro, pokój 27. Wicedyrektor szkoły: mgr Iwona Przybytniak – I…

Czytaj dalej Obowiązkowe zebrania z rodzicami w dniu 13.09.2022r. (wtorek)

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO FORMUŁA 2019

Sesja 1. 2023 Zima Termin składania deklaracji na sesję 2023 Zima: do 15 września 2022 r.Termin główny: 9 – 21 stycznia 2023 r. Część pisemna z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu  10 – 14 stycznia 2023 r. Część praktyczna model „d”…

Czytaj dalej HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO FORMUŁA 2019

Informacja na temat wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji styczeń 2023 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej

Wniosek o wgląd należy złożyć za pośrednictwem aplikacji elektronicznej.Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana w ciągu 5 dni roboczych od daty jego złożenia (SMS na numer telefonu podany we wniosku).Osobą uprawnioną do wglądu jest zdający, w przypadku osób niepełnoletnich zdający i…

Czytaj dalej Informacja na temat wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji styczeń 2023 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022 r. w auli ZSTiL nr 2 w Grodzisku Mazowieckim o godzinie 9.00 dla klas drugich, trzecich i czwartych technikum oraz szkoły branżowej I stopnia, natomiast o godzinie 11.00 dla wszystkich klas…

Czytaj dalej Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Egzaminy poprawkowe

24 sierpnia (środa) 2022r. odbędą się egzaminy z następujących przedmiotów: matematyka o godz. 8.00, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem o godz. 9.00, język niemiecki o godz. 10.00. 25 sierpnia (czwartek) 2022r.  odbędą się egzaminy z następujących przedmiotów: logistyka transportu, magazyny dystrybucyjne o…

Czytaj dalej Egzaminy poprawkowe

WYNIKI MATUR

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości lub informacji o wynikach egzaminów maturalnych. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy zdali egzaminy i życzymy powodzenia w rekrutacji na wyższą uczelnię! Przypominamy, że absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i…

Czytaj dalej WYNIKI MATUR

Nabór na Kurs Zawodowy

Prowadzimy nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z kwalifikacji: SPL.04. Organizacja transportu (druga wyodrębniona kwalifikacja w zawodzie technik logistyk, symbol zawodu: 333107). Kandydaci, nie tylko absolwenci ZSTiL nr 2) proszeni są o wypełnienie i złożenie wniosku w sekretariacie naszej szkoły. WNIOSEK_2022-2023-KKZPobierz

Czytaj dalej Nabór na Kurs Zawodowy