ZARZĄDZENIE NR 24/2019/2020 z dnia 28.05.2020 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2019/2020 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r. w…

Czytaj dalej ZARZĄDZENIE NR 24/2019/2020 z dnia 28.05.2020 r.

SZANOWNI ABSOLWENCI ! W dniu 09.06. 2020 r. od godziny 11.00 będą wydawane dyplomy technika

DYPLOMY ODBIERAMY TYLKO OSOBIŚCIE Z DOWODEM OSOBISTYM Dyplomy wydawane będą w holu głównym.Każdy uczeń wyposażony jest we własną maseczkę, oraz długopis.Podczas wydawania dyplomów obowiązują warunki higieniczno-sanitarne.Do miejsca wydawania dyplomów należy podchodzić indywidualnie zgodnie z kolejnością kolejki.Na terenie szkoły zabrania się tworzenia…

Czytaj dalej SZANOWNI ABSOLWENCI ! W dniu 09.06. 2020 r. od godziny 11.00 będą wydawane dyplomy technika

Organizacja egzaminów maturalnych – czerwiec 2020 – informacje dla zdających

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub…

Czytaj dalej Organizacja egzaminów maturalnych – czerwiec 2020 – informacje dla zdających

Uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych absolwentów

22.05.2020 r. w auli Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych Powiatu Grodziskiego. Najlepsi absolwenci technikum naszej szkoły zostali wyróżnieni: Nagrodą Starosty Powiatu Grodziskiego Hubert Wierzbicki, Nagrodą Burmistrza…

Czytaj dalej Uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych absolwentów

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół ponadpodstawowych (technikum i branżowa szkoła I stopnia), będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną…

Czytaj dalej Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Zagrożenia związane z rakiem skóry

Drodzy Uczniowie, ponieważ zbliża się lato i słońce coraz dłużej i mocniej świeci warto przypomnieć i uświadomić sobie zagrożenia związane z rakiem skóry.Chodzi o nowotwór zwany czerniakiem. Pojawia się on na skórze w formie znamienia, pieprzyka i szybko się rozwija dając…

Czytaj dalej Zagrożenia związane z rakiem skóry

Drodzy Absolwenci

5 i 6 maja odbierzecie świadectwa ukończenia szkoły. W obecnej sytuacji nie ma możliwości uroczystego zakończenia szkoły zgodnie z tradycją szkoły.Chciałbym w imieniu Rady Pedagogicznej podziękować Wam za cztery lata wspólnej pracy. Jestem przekonany, że przychodząc do naszej szkoły dokonaliście dobrego…

Czytaj dalej Drodzy Absolwenci

Wydawanie świadectw ukończenia szkoły

SZANOWNI MATURZYŚCI! W dniach 05 i 06.05.2020 r.  przystępujemy do wydawania świadectw szkolnych zgodnie z następującym harmonogramem: 05.05.2020 r. (wotrek) godzina 9.00 klasa IVAS godzina 10.00 klasa IVATIgodzina 11.00 klasa IVBTI 06.05.2020 r. (środa) godzina 9.00 klasa IVATLgodzina 10.00 klasa IVTR …

Czytaj dalej Wydawanie świadectw ukończenia szkoły