PRÓBNE MATURY

  • Post Category:Komunikaty

Harmonogram próbnych matur OPERON 

Wtorek 22.11.2022 r. 

JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY 170 MINUT  

GODZ. 9:00 – 11:50 

GODZINA LEKCYJNA/ OPIEKUN AULA  KL.4 ATR, 4 ATL SALA 39  KL. 4 ATI SALA 26  KL. 4 AS 
1. K. SŁOWIŃSKI,  I. PRZYBYTNIAK L. KUCIŃSKA P. BORKOWSKI 
2. K. SŁOWIŃSKI, I. PRZYBYTNIAK L.KUCIŃSKA P. BORKOWSKI  
3. K. SŁOWIŃSKI I. PRZYBYTNIAK  L. KUCIŃSKA P. BORKOWSKI  
4. K. SŁOWIŃSKI,  A. KACZMAREK P. BORKOWSKI  
5. K. SŁOWIŃSKI,  B. JAŁOWIECKA  P. BORKOWSKI  

JĘZYK POLSKI POZIOM ROZSZERZONY 180 MINUT, AULA GODZ. 14.10 

8. M. CHRUŚLICKA 

9. A. SUSKA 

10. I. KULIKOWSKA 

ŚRODA 23.11.2022 r. 

MATEMATYKA– POZIOM PODSTAWOWY 170 MINUT  

GODZINA LEKCYJNA/ OPIEKUN AULA  KL. 4 TR, 4 ATL SALA 39 KL. 4 ATI SALA 26  KL. 4 AS 
1. B. RUSZKOWSKI I. PRZYBYTNIAK S. KOŁECZKO 
2. B. RUSZKOWSKI, K. MARSZAŁKIEWICZ M. KIEŁTYKA S. KOŁECZKO 
3. B. RUSZKOWSKI, K. BLADOWSKA L. KUCIŃSKA S. KOŁECZKO 
4. B. RUSZKOWSKI, K. BLADOWSKA  R. KWIATKOWSKI U. SKALSKA 
5. B. RUSZKOWSKI,  B. NAWARA  R. KWIATKOWSKI M. KORUS 

MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY 180 MINUT, AULA, GODZ. 14.10  

8. L. KUCIŃSKA, B. NAWARA 

9.B. JAŁOWIECKA, A. KACZMAREK 

10. A. SUSKA 

CZWARTEK 24.11.2022 r. 

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY 120 MINUT  

GODZINA LEKCYJNA/ OPIEKUN AULA  KL. 4 ATR, 4 ATL SALA 20  KL. 4 ATI SALA 26  KL. 4 AS 
1. K. SŁOWIŃSKI, V. MODZELEWSKA   
2. K. SŁOWIŃSKI, J. LIDAK  H. LUBAŃSKI U. SKALSKA 
3. K. SŁOWIŃSKI, B. RUSZKOWSKI,  H. LUBAŃSKI J. KAWAŁKO 
4. K. SŁOWIŃSKI, E. BANASZCZYK  B. NAWARA U. SKALSKA 

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY 150 MINUT, GODZ. 14.10 

GODZINA LEKCYJNA/ OPIEKUN AULA  KL. 4 ATR, 4 ATL AULA  KL. 4 ATI SALA 26  KL. 4 AS  
8. M. KIEŁTYKA  A. KACZMAREK 
9. E. BANASZCZYK B. NAWARA A. KACZMAREK 
10.  B. NAWARA J. KAWAŁKO 

PIĄTEK 25.11.2022 r.  – POZIOM ROZSZERZONY,  

AULA, GODZ. 9.00 

2. B. KALMAN  

3. B. KALMAN 

4. B. KALMAN 

5. I. PRZYBYTNIAK 

W DNIACH 22 –24 LISTOPADA KLASY MATURALNE NIE MAJĄ LEKCJI, NATOMIAST 25 LISTOPADA ZWOLNIENI SĄ TYLKO UCZNIOWIE PISZĄCY EGZAMIN I TYLKO NA CZAS TRWANIA EGZAMINU.