Warunki przystąpienia do egzaminu i kwalifikacje w zawodach

  • Post Category:Informacje

Warunkiem przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji zawodowych jest złożenie deklaracji. Formularze deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu zawodowego w sesji zima 2023 i lato 2023 znajdują się w zakładce Egzaminy -> Egzaminy Zawodowe oraz w odnośnikach pod tabelą. Druki deklaracji dostępne są również w sekretariacie szkoły. Ostateczny termin dostarczenia wypełnionych i podpisanych deklaracji w formie papierowej lub elektronicznej (zstil2grodzisk@powiat-grodziski.pl) upływa 15 września 2022 sesja zima  i 07 lutego 2023 sesja lato.

*Uczniowie i absolwenci zainteresowani egzaminem poprawkowym w sesji zima 2023, składają deklaracje w terminie do 15 września 2022r.

*Uczniowie i absolwenci zainteresowani egzaminem poprawkowym w sesji lato 2023, składają deklaracje w terminie do 07 lutego 2023r.

Sesja zima 2023 – formuła 2019

KlasaKwalifikacjaNazwa i numer zawoduModel i czas trwania egzaminu praktycznego
4asKWALIFIKACJA MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowychTechnik pojazdów samochodowych  311513d, 120 minut
4atlKWALIFIKACJA SPL.04. Organizacja transportuTechnik logistyk 333107d, 120 minut
4atrKWALIFIKACJA PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamowąTechnik reklamy 333907dk, 180 minut
4atiKWALIFIKACJA INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami
internetowymi oraz bazami danych
Technik informatyk 351203dk, 150 minut

Sesja lato 2023 – formuła 2019

KlasaKwalifikacjaNazwa i numer zawoduModel i czas trwania egzaminu praktycznego
3bKWALIFIKACJA MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz  naprawa pojazdów samochodowych.Mechanik pojazdów samochodowych 723103w, 150 minut CKZ
3atlKWALIFIKACJA SPL.01.  Obsługa magazynów.Technik logistyk 333107d, 120 minut
3mKWALIFIKACJA SPL.01.  Obsługa magazynów.Magazynier – logistyk 432106d, 120 minut
3atrKWALIFIKACJA PGF.07. Wykonanie przekazu reklamowego.Technik reklamy 333907dk, 180 minut
 3atiKWALIFIKACJA INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych Technik informatyk 351203wk, 150 minut
3zaKWALIFIKACJA HGT.02 Przygotowanie  i wydawanie dań.Kucharz 512001w, 120 minut ZS  nr 1
4bsKWALIFIKACJA MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz  naprawa pojazdów samochodowych.Technik pojazdów samochodowych  311513w, 150 minut CKZ


3zcKWALIFIKACJA FRK.01. Wykonanie usług fryzjerskichFryzjer 514101w, 180 minut ZS nr 34
w Warszawie

Pozostałe kwalifikacje w zawodach z formuły 2017

KwalifikacjaNazwa i numer zawoduModel i czas trwania egzaminu praktycznego
KWALIFIKACJA MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. KWALIFIKACJA MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowychTechnik pojazdów samochodowych  311513w, 120 minut CKZ d, 120 minut
KWALIFIKACJA AU.22. Obsługa magazynów.Magazynier – logistyk 432106d, 120 minut
KWALIFIKACJA AU.22. Obsługa magazynów. KWALIFIKACJA AU. 32 Obsługa transportuTechnik logistyk 333107d, 120 minut d, 120 minut
KWALIFIKACJA AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych. KWALIFIKACJA AU.30. Organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowejTechnik organizacji reklamy 333906dk, 120 minut   dk, 180 minut
KWALIFIKACJA EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. KWALIFIKACJA EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazamiTechnik informatyk 351203wk, 150 minut   dk, 150 minut
KWALIFIKACJA MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.Mechanik pojazdów samochodowych 723103w, 120 minut CKZ
KWALIFIKACJA TG.07. Sporządzanie potraw i napojów.Kucharz 512001w, 120 minut ZS nr 1

Pozostałe kwalifikacje w zawodach z formuły 2012

KwalifikacjaNazwa i numer zawoduModel i czas trwania egzaminu praktycznego
KWALIFIKACJA E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazamiTechnik informatyk 351203dk, 150 minut
KWALIFIKACJA E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych KWALIFIKACJA E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami  Technik informatyk 351203  wk, 150 minut
KWALIFIKACJA A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania KWALIFIKACJA A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych KWALIFIKACJA A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych      Technik logistyk 333107      d, 120 minut
KWALIFIKACJA M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowychTechnik pojazdów samochodowych 311513w, 120 minut CKZ
KWALIFIKACJA M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowychTechnik pojazdów samochodowych 311513d, 120 minut
KWALIFIKACJA A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejTechnik organizacji reklamy 333906dk, 180 minut
KWALIFIKACJA  A.26.  Sprzedaż produktów i usług reklamowychTechnik organizacji reklamy 333906dk, 120 minut

Opracowała Kierownik Szkolenia Praktycznego:
Iwona Kulikowska