HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO FORMUŁA 2019

  • Post Category:Komunikaty

Sesja 1. 2023 Zima


Termin składania deklaracji na sesję 2023 Zima: do 15 września 2022 r.
Termin główny: 9 – 21 stycznia 2023 r.


Część pisemna z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu

 10 – 14 stycznia 2023 r.

Część praktyczna

model „d”  – 9 stycznia 2023 r.
model „w”, „wk” i „dk” 9 – 21 stycznia 2023 r.

MOT.06, SPL.04 – 9 stycznia

PGF.08 – 16 – 19 stycznia

INF.03 – 16 – 19 stycznia


Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2023 Zima 31 marca 2023 r.


Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2023 Zima oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji 2023
Zima do 7 kwietnia 2023 r.


Termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 28 kwietnia 2023 r. 26 maja 2023 r.

Szczegółowy harmonogram egzaminów zawodowych dostępny będzie w terminie późniejszym