WYNIKI MATUR

  • Post Category:Komunikaty

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości lub informacji o wynikach egzaminów maturalnych. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy zdali egzaminy i życzymy powodzenia w rekrutacji na wyższą uczelnię!

Przypominamy, że absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego. Należy w tym celu złożyć do OKE w Warszawie wniosek osobiście, e-mailowo lub na https://okewglady.azurewebsites.net .

Proszę pamiętać, że do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 23 sierpnia 2022 r. może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej. Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym ( załącznik 7 dostępny na stronie CKE://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/ ) należy złożyć do 12 lipca w szkole.