Dwór w Czarnolesie

  • Post Category:Informacje

Wycieczka do Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. 24 maja uczniowie z klasy 1atl, 1m i 1tr, pod opieką organizatorki wyjazdu Pani Bożeny Jałowieckiej oraz opiekunów Pani Justyny Kozak i Pani Iwony Kulikowskiej, wzięli udział w wycieczce do Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.Jan Kochanowski był poetą formatu europejskiego, wybitnym przedstawicielem złotej epoki kultury polskiej. Jego muzeum urządzono w Czarnolesie, gdzie mieszkał i tworzył. Powstałe w 1961 roku muzeum jest oddziałem Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Funkcjonuje w XIX wiecznym dworku rodziny Jabłonowskich, który powstał niemal w tym samym miejscu, gdzie stał dawny dwór Kochanowskich. Otacza go piękny park krajobrazowy ze stawami i z symbolicznym sarkofagiem córki poety – Urszuli. W miejscu, gdzie rosła słynna czarnoleska lipa, pod którą twórca rozmyślał i pisał, leży dziś tajemniczy głaz. To miejsce skłaniające do zadumy. Na głazie często przysiadają ci z turystów, którzy szukają natchnienia. Aranżacja dworku nawiązuje do wystroju renesansowego. Kolejne sale przybliżają kolejne etapy życia mistrza Jana: edukacja, pobyt na dworze królewskim, okres czarnoleski – ziemianin i głowa rodziny, wreszcie działalność publiczna. Miłośników książki zainteresują pierwsze wydania dzieł Kochanowskiego, poszukiwaczy pamiątek historycznych – żelazne drzwi z herbem Kochanowskich Korwin, pochodzące zapewne z dawnego dworu.W podziemiach zaaranżowano scenę z „Rzeczpospolitej Babińskiej” – prześmiewczych spotkań towarzyskich XVI wiecznej szlachty, ośmieszających wady ówczesnej (czy tylko ówczesnej?) Rzeczpospolitej. W kaplicy natomiast przedstawiono scenę dworską z udziałem rodziny królewskiej. W obu scenach oczywiście odnajdziemy Mistrza Jana.Po intensywnym zwiedzaniu z przewodnikiem, nasze kroki skierowaliśmy do miejsca w którym odbyło się integracyjne ognisko z muzyką i tańcami. Pełni energii i ciekawych informacji, w wyśmienitych humorach, wróciliśmy do Grodziska.

Pani Iwona Kulikowska