Refleksje o Wielkiej Nocy

  • Post Category:Informacje

Wielkanoc jest dla mnie czasem szczególnym, ponieważ mogę spotkać się z rodziną oraz zastanowić nad grzechem.

Alan Zabiegaj, kl. 2 M

W tegoroczne święta moim jedynym celem pogłębienie relacji z Bogiem i rodziną. Kocham Boga

Damian Królik, kl. 2 ATI

Świeta Wielkanocne są dla mnie ważna, ponieważ upamiętniają Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Mateusz Rekruciak, kl. 3 BMC