Nauka po feriach

  • Post Category:Komunikaty

W związku ze zmianą trybu kształcenia wprowadzoną przez Ministra Edukacji i Nauki lekcje w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim będą odbywać się według poniższego harmonogramu:

Dni zajęć 14.02. – 18.02. 2022 r.
Technikum

1. Kl. IAS nauka w trybie zdalnym, zajęcia praktyczne w CKZ wg planu
2 . Kl. IIAS nauka w trybie zdalnym, zajęcia praktyczne w CKZ wg planu
3 . Kl. IIIAS nauka w trybie zdalnym, zajęcia praktyczne w CKZ wg planu
4 . Kl. IIIBS nauka w trybie zdalnym, zajęcia praktyczne w CKZ wg planu
5. Kl. IVAS nauka całkowicie w trybie zdalnym
6. Kl. IATi nauka całkowicie w trybie zdalnym
7. Kl. IBTi nauka całkowicie w trybie zdalnym
8. Kl. IIATi nauka całkowicie w trybie zdalnym
9. Kl. IIBTi nauka całkowicie w trybie zdalnym
10. Kl. IIIATi nauka całkowicie w trybie zdalnym
11. Kl. IIIBTi nauka całkowicie w trybie zdalnym
12. Kl. IVATi nauka całkowicie w trybie zdalnym
13. Kl. IVBTi nauka całkowicie w trybie zdalnym
14. Kl. IATL nauka całkowicie w trybie zdalnym
15. Kl. IIATL nauka całkowicie w trybie zdalnym
16. Kl.IIIATL nauka całkowicie w trybie zdalnym
17. Kl. IIIBTL nauka całkowicie w trybie zdalnym
18. Kl. IVATL nauka całkowicie w trybie zdalnym
19. Kl.ITR nauka całkowicie w trybie zdalnym
20. Kl. IITR nauka całkowicie w trybie zdalnym
21. Kl. IIIATR nauka całkowicie w trybie zdalnym
22. Kl. IIIBTR nauka całkowicie w trybie zdalnym
23. Kl. IVTR nauka całkowicie w trybie zdalnym
Branżowa Szkoła I Stopnia
1. Kl. IB nauka w trybie zdalnym, zajęcia praktyczne w CKZ wg planu
2.Kl. IIB nauka w trybie zdalnym, zajęcia praktyczne w CKZ wg planu,
praktyki Audi VW zgodnie z planem
3. Kl. IIIB nauka w trybie zdalnym, zajęcia praktyczne w CKZ wg planu,
praktyki Audi VW zgodnie z planem
4. Kl. IIID nauka w trybie zdalnym, zajęcia praktyczne w CKZ wg planu,
praktyki Audi VW zgodnie z planem
5. KL. IZA nauka w trybie zdalnym, młodociani pracownicy – praktyki
stacjonarne
6. Kl. IIZA nauka w trybie zdalnym, młodociani pracownicy – praktyki
stacjonarne
7. Kl. IIIZAB nauka w trybie zdalnym, młodociani pracownicy – praktyki
stacjonarne
8. Kl. IZC nauka w trybie zdalnym, młodociani pracownicy – praktyki
stacjonarne
9. Kl. IIZC nauka w trybie zdalnym, młodociani pracownicy – praktyki
stacjonarne
10. Kl. IM nauka całkowicie w trybie zdalnym
11. Kl. IIM nauka w trybie zdalnym praktyki w firmach zgodnie z ustaleniami
12. Kl. IIIAMC nauka w trybie zdalnym, młodociani pracownicy – praktyki
stacjonarne, praktyki w Gefco zgodnie z ustaleniami
13. Kl. IIIBMC nauka w trybie zdalnym, praktyki w HM zgodnie z harmonogramem, młodociani pracownicy – praktyki stacjonarne

Biblioteka dostępna dla uczniów codziennie w godz. 10-13, w środę od 12.00 do 15.30.

Psycholog szkolny Hubert Lubański dyżur w szkole środę 8.00-12.00 czwartek 17.02.2022r. w godz. 8.00 -12.00, w pozostałe dni kontakt zdalny

Pedagog szkolny Katarzyna Marszałkiewicz dyżur w szkole poniedziałek w godz. 9.00-13.00 oraz czwartek 24.02.2022r. w godzinach 9.00-13.00, w pozostałe dni kontakt zdalny

Pedagog szkolny Karolina Bladowska dyżur w szkole we wtorek w godz. 9.00-13.00, w pozostałe dni kontakt zdalny


Dyrektor ZSTL2
Andrzej Chojnacki