Próbna matura z wydawnictwem OPERON

  • Post Category:Komunikaty

22.11.2021r.

09.00 Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)
11.50-14.00 Przerwa
14.00 Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

23.11.2021r.

09.00 Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)
11.50-14.00 Przerwa
14.00 Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

24.11.2021r.

09.00 Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)
11.00-14.00 Przerwa
14.00 Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut)

25.11.2021r.

09.00 Egzamin z przedmiotów dodatkowych (180 minut), informatyka* (210 minut)

*Egzamin z informatyki składa się z dwóch części – pierwsza trwa 60 minut i obejmuje zestaw zadań rozwiązywanych bez użycia komputera, a druga część trwa 150 minut i polega na rozwiązywaniu zadań przy użyciu komputera.