ZARZĄDZENIE NR 6/2021/2022 z dnia 15.09.2021r.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017r. poz.1603 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 ustala się dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach:

14.10.2021r. wszyscy uczniowie (art.74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela)
15.10.2021r. wszyscy uczniowie
12.11.2021r. wszyscy uczniowie
07.01.2022r. wszyscy uczniowie
02.05.2022r. wszyscy uczniowie
04.05.2022r. zajęcia praktyczne zgodnie z planem
05.05.2022r. zajęcia praktyczne zgodnie z planem
06.05.2022r. zajęcia praktyczne zgodnie z planem
17.06.2022r. wszyscy uczniowie

Dyrektor ZSTL2
Andrzej Chojnacki