Harmonogram matur

  • Post Category:Informacje

TERMIN GŁÓWNY EGZAMINÓW MATURALNYCH

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE (PP – POZIOM PODSTAWOWY)

DATADZIEŃGODZINA 9:00GODZINA 14:00
4 MAJAŚRODAJĘZYK POLSKI -PPjęzyk łaciński i kultura antyczna – pr
5 MAJACZWARTEKMATEMATYKA -PPhistoria muzyki – pr
6 MAJAPIĄTEKJĘZYK ANGIELSKI -PPjęzyk niemiecki – pp język rosyjski – pp

PRZEDMIOTY DODATKOWE (PR – POZIOM ROZSZERZONY)

DATADZIEŃGODZINA 9:00GODZINA 14:00
9 MAJAPONIEDZIAŁEKjęzyk angielski – prfilozofia – pr
10 MAJAWTOREKJęzyk polski  -prjęzyk francuski – pr
11 MAJAŚRODAmatematyka – prjęzyk hiszpański – pr  
12 MAJACZWARTEKbiologia – prjęzyk rosyjski – pr
13 MAJAPIĄTEKWiedza o społeczeństwie – prjęzyk niemiecki – pr

PRZEDMIOTY DODATKOWE (PR – POZIOM ROZSZERZONY)

DATADZIEŃGODZINA 9:00GODZINA 14:00
16 MAJAPONIEDZIAŁEKchemia – prfilozofia – pr
17 MAJAWTOREKhistoria – prjęzyk francuski – pr
18 MAJAŚRODAgeografia – prjęzyk hiszpański – pr  
19 MAJACZWARTEKfizyka – prjęzyk rosyjski – pr
20 MAJAPIĄTEKinformatyka – prjęzyk niemiecki – pr