Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

  • Post Category:Komunikaty

W dniu 30.04. 2021 r. odbędzie się zakończenie roku szkolnego.

KlasaGodzina
IVAS8.30
IVATi9.30
IVBTi10.30
IVATL11.30
IVBTL12.30
IVTR13.30
  1. Spotkania z dyrekcją i wychowawcami w auli szkolnej (maksymalnie 10 minut).
  2. Wydanie świadectw i dokumentów.

Zasady obowiązujące podczas zakończenia roku szkolnego

  1. Na zakończenie roku szkolnego może przyjść wyłącznie osoba – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
  2. Każdy uczeń wyposażony jest we własną maseczkę, oraz długopis.
  3.  Podczas zakończenia roku szkolnego obowiązują zasady higieniczno-sanitarne.
  4. Każdy z absolwentów okazuje dowód osobisty lub inny dokument tożsamości podczas odbioru świadectw i dokumentów.
  5. Na terenie szkoły zabrania się tworzenia grup. Każdy zachowuje od siebie odstęp 2 metrów. Po odebraniu świadectwa i dokumentów absolwenci opuszczają budynek szkoły.
  6. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń HIGIENICZNO-SANITARNYCH wydawanie świadectw i  dokumentów zostanie zawieszone.
  7. Absolwenci, którzy w dniu zakończenia roku szkolnego nie będą mogli odebrać świadectw, będą to mogli uczynić w terminie późniejszym w godzinach pracy sekretariatu.

Dyrektor ZSTL2
Andrzej Chojnacki