SZANOWNI ABSOLWENCI

  • Post Category:Komunikaty

W dniu 11.08.2020 r. od godziny 13.00 będą wydawane świadectwa dojrzałości
ŚWIADECTWA ODBIERAMY TYLKO OSOBIŚCIE Z DOWODEM OSOBISTYM

1. Świadectwa wydawane będą przy wejściu głównym. Do miejsca wydawania świadectw należy podchodzić indywidualnie zgodnie z kolejnością kolejki.
2.Odbierający zobowiązani są do:
– zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
– dezynfekcji rąk,
– założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
– podpisania potwierdzenia odbioru świadectwa własnym długopisem.
3. Świadectwa będzie można odebrać również w innym terminie w godzinach 9.00 – 15.00.

Dyrektor ZSTL2
Andrzej Chojnacki